Equipos para Pasillo Angosto
Raymond-9000-Series TRILOADER OP. EN ALTURA Cap. Carga: 1,4 ton
BT-Vector-R-Series TRILOADER OP. SENTADO Cap. Carga: 1,5 ton
BT-Vector-A-Series TRILOADER OP. EN ALTURA Cap. Carga: 1,5 ton